Information / data

Bearbejd informationerne i din virksomhed optimalt. Strukturer data så de bliver håndterlige for alle i organisationen så de giver en øget værdi for virksomheden.

Pointen med at arbejde systematisk med virksomhedens informationer er entydigt at kvaliteten forbedres, tidsforbruget sænkes og mulighederne øges.

Det afgørende for en automatisering af kataloger, brochurer, prislister m.v. er at de relevante informationer findes på struktureret vis. Med enkle tilretninger kan jeres nuværende informationer danne grundlaget for en automatisering.

Mange virksomheder har i dag deres informationer opbevaret i flere forskellige systemer, lige fra økonomistyringssystemer, PIM, web-shops og ”fysiske” brochurer og prislister.. Optimalt er informationerne synkroniseret mellem de forskellige systemer, men vi oplever ofte at systemerne er enkeltstående og at man i organisationen bruger meget tid på manueller opdateringer i de enkle systemer. Vi har ofte oplevet at projekter der startede med udelukket at omhandle en automatisering af kataloget, undervejs kommer til at inkludere de øvrige fordele ved at systematisere informationsgrundlaget.

De primære fordele ved automatisering af kataloger og prislister er, at informationerne i kataloget er nøjagtigt de samme som i f.eks. virksomhedens Web-shop, at produktionstiden går fra månederne ned til dage eller timer. At korrekturen bliver minimeret, at prisændringer kan foretages på få minutter, osv..

De ”sekundære” fordele ved at strukturere virksomhedens informationsgrundlag er at data bliver vedligeholdt et sted, entydig ansvarsfordeling i forhold til datakvalitet, opdateret datagrundlag, mulighed for at match produktorganiseringen i kataloget med salg/omkostninger i virksomhedens ERP system m.v..

 

Vi har erfaring med projekter af alle størrelser.

Det enkle projekt hvor kunden har en csv fil med alle oplysninger, en mappe med billeder og endeligt en klart design ønske, hvor kataloget bare skulle produceres.

Det mere omfattende projekt hvor vi har fungeret som projektdeltagere/konsulenter i projektet, med rådgivning omkring informationsstrukturering, design/udvikling af datastruktur og implementering af EasyCatalog løsningen i virksomheden.

Det totale projekt hvor vi har overtaget projektledelsen og implementeret en fremtid løsning i virksomheden med klar fokus på opnåelse af så store fordele som muligt på tværs af organisationen.

 

Teknisk har vi erfaring med: udtræk af data fra SQL-server, Access, Filemaker, XML, XML web services, CSV filer m.v.. Opsætning og generering af kataloger/prislister ved brug af alle versioner af InDesign.